⭕️ ایده باران با هدف ایجاد بستری برای افزایش خلاقیت ایجاد شده است.هدف ایده باران این است که محیطی مملو از ایده در موضوعات مختلف ایجاد نماید تا کاربران با مطالعه ایده ها,ذهن خود را تحریک کنند و ایده های جدید پیدا نمایند.

کافی است اشتراک ویژه ایده باران را خریداری نمایید و ایده هایی که روزانه منتشر میشوند را مطالعه کنید.

ایده های ساده اما میلیونی