نوشته‌ها

فواید کتاب خواندنی برای مدیران کسب و کار

فواید کتاب خواندن برای مدیران کسب و کار

/
برطبق آمار، به طور متوسط مدیران کسب و کار در سال ۶۰ کتاب می خوان…