نوشته‌ها

داستان موفقیت یک کارآفرین ایرانی

داستان موفقیت بیژن پاکزاد, یک کارآفرین ایرانی

/
یک کارآفرین موفق ایرانی به اسم بیژن پاکزاد توانسته است یکی از عر…