نوشته‌ها

کارآفرینان موفق چه عادت هایی دارند؟

چند عادتی که نباید کارآفرینان داشته باشند

/
در این مطلب می خواهیم چند عادتی که نباید کارآفرینان داشته باشن…
چند عادت مهم بیل گیتس بنیانگذار میکروسافت

چند عادت مهم بیل گیتس بنیانگذار میکروسافت

/
حضور با محصول درست در مکان درست در آستانه ی ظهور عصر رایانه ه…