نوشته‌ها

کوکا کولا

کمپین تبلیغاتی کوکا کولا برای سوزاندن کالری!

/
پس از فیلمی که اخیرا در آن به سیاست های تبلیغاتی کوکا کولا انت…