نوشته‌ها

طرح سیستم جمع آوری آب باران
,

طرح سیستم جمع آوری و استفاده از آب باران

/
در اين طرح مي خواهيم به معرفي ايده سیستم جمع آوری آب باران و استفاده آن د…