نوشته‌ها

تولید الیاف

طرح احداث واحد تولید الیاف پلی پروپیلن

/
الياف پلي‌الفين طبق تعريف داراي حداقل 85 درصد نسبت به وزن خود، اتيلن، …