نوشته‌ها

کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی خلاقانه:یک پیام مخفی برای کودکان

یک کمپین تبلیغاتی با نام “درخشان” که بعد از خوردن بستی به کودکان یاداوری میکند که باید مسواک بزنند.

در این کمپین به جای دادن نمونه محصولی که شاید هیچ جذابیتی برای کودکان نداشته باشد,به انها بستی,پشمک و اب نبات داده میشود که در چوب های درون ان پیامی مخفی جای دارد.

پس از خوردن خوراکی خوشمزه,کودکان با پیام مسواک زدن دندان با ارم Colgate مواجه میشوند!

Colgate Reminds Kids to Brush Their Teeth 2

Colgate Reminds Kids to Brush Their Teeth 3

Colgate Reminds Kids to Brush Their Teeth 4

Colgate Reminds Kids to Brush Their Teeth 5