نوشته‌ها

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

در این مطلب می خواهیم ایده خلاقانه طراحی کفش  را به شما نشان دهیم، این کفش ها که دارای رد پاهای مختلف را از حیوانات بر جا میگذارند توسط ماسکال لاسر تهیه شده اند. این رد پاها قابل اتصال به انواع کفش با استفاده از چسب میباشد.

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش

ایده خلاقانه طراحی کفش