نوشته‌ها

طراحی روی یخ

طراحی روی کوه های یخ برای نشان دادن عواقب گرم شدن زمین

هنرمندی خلاق برای نشان دادن عواقب گرم شدن زمین روی کوه های یخ آثار هنری زیبا طراحی می کند.ذوب شدن یخ,اثر هنری این هنرمند را برای همیشه از بین می برد.پس لطفا نسبت به گرم شدن کره زمین بی تفاوت نباشید…

 

طراحی روی یخ

 

طراحی روی یخ

 

طراحی روی یخ

 

طراحی روی یخ

 

طراحی روی یخ

 

طراحی روی یخ

 

طراحی روی یخ

 

طراحی روی یخ