نوشته‌ها

طراحی روی یخ

طراحی روی کوه های یخ برای نشان دادن عواقب گرم شدن زمین

/
هنرمندی خلاق برای نشان دادن عواقب گرم شدن زمین روی…