نوشته‌ها

فروش ایده

خرید ایده و طرح تولیدی مواد غذایی یا صنعتی و غیره

گروه ایده باران ایده ها و طرحهای تولیدی مواد غذایی و صنعتی و … شما را خریداری میکند.

در صورتی که ایده ای در زمینه طرح تولیدی مواد غذایی یا صنعتی دارید گروه ایده باران آمادگی خریداری ایده شما را دارد.

برای واگذاری ایده,ابتدا با ایمیل گروه یعنی info@ideabaran.ir تماس بگیرید تا کارشناسان گروه شما را راهنمایی کنند.

فروش ایده

ایده صنعتی  ایده مواد غذایی  ایده تولید  تولید کسب و کار تولید مواد غذایی ایده تولید مواد غذایی  ایده صنعتی فروش ایده تولیدی  خرید ایده مواد غذایی ایده های جدید مواد غذایی  ایده های جدید تولیدی