نوشته‌ها

گوگل

طرح گوگل برای کنترل شلوغی در فروشگاه ها

/
گوگل راهي جديد براي کم کردن جمعيت در فروشگاه پيدا كرده است. …