نوشته‌ها

تبدیل مدفوع به اب

حمایت بیل گیتس از تبدیل مدفوع به اب اشامیدنی

 

این پروژه که Omniprocessor نام دارد با سرمایه گذاری مستقیم بنیاد بیل گیتس کلید خورده است.این پروژه فعلا در نسخه کوچکتر و در یک دستگاه غول پیکر آزمایش شده است و مواد فاضلابی به دستگاه داده می شود و آب این مواد بخار شده و تولید برق می کند و سپس این بخار طی مراحلی خنک سازی می شود و به این ترتیب با استفاده از فاضلاب انسانی آب و برق و در نهایت خاکستر تولید می شود.

این پروژه قرار است تا پایان سال جاری میلادی در داکار سنگال  به بهره برداری برسد .

بیل گیتس تبدیل مدفوع به اب

بیل گیتس تبدیل مدفوع به اب

تبدیل مدفوع به اب

تبدیل مدفوع به اب

 

 

 

تبدیل مدفوع به اب

تبدیل مدفوع به اب