نوشته‌ها

تشکیل تیم کسب وکار

امکان تشکیل تیم به ایده باران اضافه شد

امکان تشکیل تیم به ایده باران اضافه شد

سلام بر ایده بارانی ها


یکی از اهداف بزرگ ایده باران تشکیل تیم های کارافرینی از سراسر کشور است تا با گردهمایی علاقمندان به کارافرینی  ایده ها و فرصتهای مختلف بررسی شده و در نهایت به کارافرینی ختم شود.

در این مسیر نیاز به محلی برای تشکیل تیم کاملا حس میشد که ایده بارانی ها بتوانند در راستای اهداف خود گروهی را تشکیل داده و فعالیت خود را اغاز نمایند.

بنابراین سایت گروه ایده باران هم ایجاد شده است تا ایده بارانی ها در قالب یک گروه منسجم به همکاری با هم بپردازند.

ادرس گروه ایده باران:group.ideabaran ir

 

تشکیل تیم کسب وکار

تشکیل تیم کسب وکار