نوشته‌ها

ساخت وسیله از ساده ترین ابزار (3)

ساخت وسیله از ساده ترین ابزار (3)

هنر تجلی روح آفریدگار در آفرینش است. که آنرا در نهاد برترین مخلوقاتش، دوچندان، به ودیعه گذاشته است. خواهیم دید که چگونه با داشتن ذهنی خلاق و روحی هنرمند می توان از ساده ترین ابزار و وسایل موجود در اطرافمان، وسیله های هنری و زیبا ساخت.

ادامه مطلب …

ساخت وسیله از ساده ترین ابزار (2)

ساخت وسیله از ساده ترین ابزار (2)

هنر تجلی روح آفریدگار در آفرینش است. که آنرا در نهاد برترین مخلوقاتش، دوچندان، به ودیعه گذاشته است. خواهیم دید که چگونه با داشتن ذهنی خلاق و روحی هنرمند می توان از ساده ترین ابزار و وسایل موجود در اطرافمان، وسیله های هنری و زیبا ساخت.

ادامه مطلب …

ساخت وسیله از ساده ترین ابزار (1)

ساخت وسیله از ساده ترین ابزار (1)

هنر تجلی روح آفریدگار در آفرینش است. که آنرا در نهاد برترین مخلوقاتش، دوچندان، به ودیعه گذاشته است. خواهیم دید که چگونه با داشتن ذهنی خلاق و روحی هنرمند می توان از ساده ترین ابزار و وسایل موجود در اطرافمان، وسیله های هنری و زیبا ساخت.

ادامه مطلب …