نوشته‌ها

میز ناهار خوری

ترکیب میز ناهار خوری با پیانو!

در ایده باران تاکید زیادی بر روی ترکیب داریم و بارها به ایده هایی اشاره کرده ایم که تنها دو مورد متفاوت را با هم ترکیب کرده است.

ایا شما هم میتوانید ایده ای برای ترکیب دو یا چند وسیله بدهید؟!

Dinner Table with Integrated Piano

Piano Table by Georg Bohle

Piano Dinner Table

Piano Table