نوشته‌ها

اسکیت دوچرخه

ترکیب اسکیت با دوچرخه

اسکیت دوچرخه

ایده پردازی برای وسیله های تفریحی جذابیت خاصی دارد.به ویژه اینکه طرفداران این نوع نواوری جوانان هستند.پس دوستان ایده بارانی سعی کنید در زمینه وسیله های تفریحی هم ایده پردازی کنید و ایده جدیدی بیابید.

یکی از روش های ایده یابی میتواند ترکیب دو وسیله متفاوت باشد.برای مثال ترکیب دوچرخه با اسکیت!

کاربر گرامی برای مشاهده محتوا باید وارد سایت شوید.