نوشته‌ها

نوشتن سه بعدی

ایده هایی برای نوشتن سه بعدی

واژه هنر خود با خلاقیت مانوس است و میتوان گفت که این دو واژه را نمی توان از هم جدا کرد چرا که هنر بدون خلاقیت معنی و مفهومی نخواهد داشت.

اگر شما از ان دست علاقمندان هنر هستید که گه گاه به سراغ قلم وکاغذ میروند و طرحی میکشند و عشق به خلاقیت در وجودشان موج میزند این مطلب میتواند برایتان جالب باشد.

تا به حال به فکر سه بعدی نویسی افتاده اید و یا حتی ان را ازمایشی انجام داده اید؟

با این ایده گرافی همراه شوید

نوشتن سه بعدی

کاربر گرامی برای مشاهده محتوا باید وارد سایت شوید.