نوشته‌ها

کتاب کارآفرینی

معرفی کتاب کانون های تفکر

امروزه در جهان روز به روز بر ایجاد کانون های تفکر تاکید می شود . ایجاد این کانون ها باعث خواهد شد تا خرد جمعی در موضوعات مختلف شکل گرفته و اثرات مثبتی بر تصمیم گبران یک جامعه داشته باشد و آنان بتوانند تصمیمات دقیق تری اتخاذ نمایند و مطالعه این کتاب می تواند اطلاعات سودمندی در زمینه کانون تفکر و تجارت و کسب و کار در اختیار علاقمندان قرار دهد.

معرفی کتاب کانون های تفکر

مشخصات کتاب :

ناشر : انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

صفحه : 195

 

مهم ترین مباحث این کتاب به شرح زیر است :

اشاره ای به فکر و تفکر

تعاریف و مفاهیم

تاریخچه کانون های تفکر

وظایف و کارکردها

ویژگی ها و الزامات

اهمیت و ضرورت

انواع کانون های تفکر

تجارت جهانی

آسیب شناسی