نوشته‌ها

ایده کسب وکار

ایده قرص عسل برای حل کردن در چای

/
قرص عسل خیلیا دوست دارن که عسل رو در چای یا شیر حل کنن و بن…
ایده کسب وکار

ایده سایتی برای تهیه گواهی پزشکی

/
این سایت گواهی پزشکی و هر گواهی دیگر برای موجه بودن غیبت ارائه می…