نوشته‌ها

میز آویزان ایستاده

میز آویزان و ایستاده

 

میز ایستاده ای که می تواند به راحتی به یک دیوار در منزل یا دفتر متصل شود.

مزایا:صرفه جویی در فضا، نصب بر روی دیوار، ارتفاع قابل تنظیم

تصاویر:

میز آویزان ایستاده

 

میز آویزان ایستاده

 

میز آویزان ایستاده

 

میز آویزان ایستاده

 

میز آویزان ایستاده