نوشته‌ها

کیوسک تلفنی اکواریومی

ایده کیوسک تلفن اکواریومی!

گروهی از دانش جویان هنر و طراحی داشگاه کیوتو ژاپن,این کیوسک تلفنی خلاقانه را طراحی کرده اند.کیوسک های تلفن رفته رفته تقاضا برای استفاده را از دست می دهند و چه فکر خلاقانه ای است که انها را به یک اکواریوم جالب تبدیل نماییم.

دوستان شما هم بر روی این موضوع تمرکز نمایید و وسیله هایی که استفاده گذشته را ندارند تغییر دهید شاید شما هم یک ایده ناب بدست بیاورید!

Telephone Booth Aquariums

Telephone Booth Aquarium

Kingyobu

Phone Booth Aquariums in Japan

Telephone Booth Aquariums in Japan

Telephone Booth Aquarium in Japan

Kingyobu Telephone Booth Aquarium

Phone Booth Aquarium in Japan

Kingyobu Phone Booth Aquarium

Phone Booth Aquarium