نوشته‌ها

ایده های نو

ایده های کسب و کار یک میلیونی

دوستان ایده بارانی در group.ideabaran.ir که خیلی کم سر می زنید! سعی خواهیم کرد بیشتر بر روی ایده ها بحث کنیم.در همین رابطه یک موضوع با عنوان ایده های کسب وکار یک میلیونی وجود دارد.که سعی می کنیم انواع کسب و کار که می توان با یک میلیون استارت زد را بررسی کنیم.

البته در ادامه سعی خواهیم کرد این ایده ها را برای مبالغ و میزان سرمایه های مختلف بررسی کنیم.

ایده های نو

آدرس: ایده های کسب و کار یک میلیونی