نوشته‌ها

گوشی چرمی

گوشی موبایلی که بو می دهد!

/
چه ایده هایی را می توان در مورد گوشی موبایل به کار بست؟چه تغییرا…