نوشته‌ها

ایده برای محدوده خطر وسیله های نقلیه
,

ایده برای محدوده خطر وسیله های نقلیه

/
سالانه تصادفات و جراحات زیادی در دنیا در این محدوده خطرناک اتفاق می‌…