نوشته‌ها

ایده خلاقانه برای کلید

چرا کلیدها را به این شکل نمیسازند؟!

ایده خلاقانه برای کلید

ایده خلاقانه برای کلید

به نظر شما بهتر نیست کلیدها به این شکل ساخته شوند تا داخل کردن یا خارج کردن ان از دسته کلید اسان تر شود.نظر شما راجع به این ایده چیست؟