نوشته‌ها

لامپ خلاقانه

لامپ مایع!(طراحی خلاقانه و بی نظیر لامپ)

لامپهای خلاقانه ای که توسط هنرمند کالیفرنایی طراحی شده اند

Tanya Clarke هنرمند خلاقی است که این لامپها را با بهره گیری از لوله ها و وسایل بازیافتی ساخته است و لامپ مورد نظر هم به شکل قطره ای که از این لوله چکه میکند طراحی شده است.

این تصاویر خلاقانه ارزش وقت گذاشتن و مشاهده را دارند.

دوستان ایده بارانی با هدف الهام گیری,این تصاویر را مشاهده نمایید.

Liquid Light by Tanya Clarke

Liquid Lamps by Tanya Clarke

Liquid Lamp by Tanya Clarke

Lights by Tanya Clarke

Light

Lights

Liquid Lamp

Tanya Clarke

Liquid LED by Tanya Clarke

Lamp by Tanya Clarke

Liquid Lights

Lamps by Tanya Clarke

Tanya Clarke Liquid Light

Tanya Clarke Liquid Lights

Light by Tanya Clarke

Liquid Lamps

Liquid Lights by Tanya Clarke

Liquid LED