نوشته‌ها

ایده

قرار دادن یک میکروسکوپ در شیر آب!

لحظه ای به ترکیب میکروسکوپ با شیر آب فکر کنید.می خواهیم چنین ایده ای را بررسی نماییم.

روش ایده یابی:ترکیب وسیله ها

هدف:مشاهده روند نابودی باکتری ها در حین شستشوی دستها

ایده

 

کاربر گرامی برای مشاهده محتوا باید وارد سایت شوید.