نوشته‌ها

ایده های تفریحی و سرگرمی

لذت راه رفتن بر روی ابرها

ایده های تفریحی و سرگرمی

ایده پردازی در زمینه تفریحی و سرگرمی جذابیت خاصی دارد.چرا که در این مورد می توان تمامی محدودیت های ممکن را کنار گذاست و با استفاده از قوه تخیل,ایده های باور نکردنی خلق کرد.

به ویژه در کشوری مثل ایران نیازمند چنین ایده های سرگرمی و نشاط هستیم, موردی که بیشتر از سایر موضوعات ار نوآوری فاصله گرفته است.

لذت راه رفتن بر روی ابرها تنها به وسیله ترکیب تخیل و خلاقیت ممکن میشود.که توسط یک هنرمند ایتالیایی ممکن شده است.

این هنرمند خلاق ایتالیایی طرحی را اجرایی کرده است که به مردم اجازه راه رفتن روی ابرهای شفاف را می دهد.

پلاستیک های پر از هوا که در ارتفاع 20 متری از سطح زمین قرار گرفته اند می توانند شبیه ساز مناسبی برای قدم گذاشتن بر روی ابرها باشد و لذت معلق بودن در هوا را تداعی کنند.

در ادامه تصاویر را مشاهده می کنید:

ایده های تفریحی و سرگرمی

 

ایده های تفریحی و سرگرمی

 

ایده های تفریحی و سرگرمی

ایده های تفریحی و سرگرمی

به نظر شما چنین ایده هایی را به چه شکل می توان در ایران پیاده سازی کرد؟