نوشته‌ها

ایده تخت نوزاد خلاقانه

تختی برای نوزاد با الهام از فضای داخل شکم مادر

ایده تختی خاص با ویژگی های جالب برای کودکان تا دوسال.
این تخت با الهام از فضای داخلی شکم مادر، طراحی و ساخته شده است.مواردی مانند برقرای تعادل دمای اطراف و بدن نوزاد,عقب و جلو رفتن و ایجاد شایط مناسب برای نوزاد,پخش نور و صوت و … از امکانات این تخت است.

 

ایده تخت نوزاد خلاقانه

ایده تخت نوزاد خلاقانه

502

ایده تخت نوزاد خلاقانه

ایده تخت نوزاد خلاقانه

ایده تخت نوزاد خلاقانه