نوشته‌ها

ایده های ناب داستان نویسی

ایده برای داستان با نام بیماری عجیب

/
داستان درباره زنی است که بسیار عصبی بوده و مدام داد و بیداد میکن…