نوشته‌ها

ایده تبلیغاتی

ایده تبلیغات:در برابر یک خودرو، یک عابر شانسي ندارد!

امار کشته های عابر پیاده باعث شد که ایده ای برای یک تبلیغات شکل بگیرد. انجمن بيمه خودروي كبك با كمك آژانس تبليغاتي lg2 يك فعالیت تبلیغاتی راه انداختند كه راننده ها را در مسیرشان متوقف کند.

آن ها از يك نفر خواستند تا لباسي شبيه به يك تابوت را بر تن كرده و از تقاطع هاي شلوغ بگذرد. بر روي تابوت اين يادداشت نصب شده است: در برابر یک خودرو، یک عابر شانسي ندارد.” اين چيزي است كه قطعا هر روز آن را نمي بينيد.

 

ایده تبلیغاتی

ایده تبلیغاتی