نوشته‌ها

دستگاه پیتزا اتوماتیک
,

دستگاه اتوماتیک تهیه و تحویل پیتزا!

/
ایده های ماشین های تحویل خودکار زیاد هستند.کافی است یک مورد را انت…