نوشته‌ها

ایده خمیردندان خلاقانه

سر حیوانات برای یک خمیردندان خلاقانه

بهداشت دندان یکی از دغدغه ها و اولویت های بهداشتی هر فرد است این مساله در کودکان حساسیت های خاصی دارد و به جای توصیه های منطقی باید از اقدامات تشویقی خلاقانه استفاده شود تا کودکان عمل مسواک زدن را با لذت انجام دهند.

یکی از این موارد میتواند تعبیه موارد دوست داشتنی کودک در خمیر دندان باشد که چند نمونه را در ادامه میینید.

شما چه ایده ای پیشنهاد میدهید تا عمل مسواک زدن دندان را برای کودکان لذت بخش کند؟

ایده خمیردندان خلاقانه

ایده خمیردندان خلاقانه

 

 

ایده خمیردندان خلاقانه

ایده خمیردندان خلاقانه

 

ایده خمیردندان خلاقانه

ایده خمیردندان خلاقانه