نوشته‌ها

ایده تغییر در ظاهر میوه

ایده تغییر در ظاهر میوه ها

دوستان ایده بارانی این طرح زیاد جدید نیست اما اشاره به ان برای تحریک خلاقیت کاربران خالی از لطف نخواهد بود.

برای رسیدن به یک محصول خلاقانه حتما نباید تغییرات وسیعی در ان صورت بگیرد گاهی یک تغییر کوچک در ظاهر محصول نتیجه بسیار مطلوب و شگفت انگیزی خواهد داشت.
تصاویر زیر مربوط به ابتکار ژاپنی ها در تغییر شکل میوه پرتقال است.کاری که با اکثر میوه ها صورت گرفته.

ایده تغییر در ظاهر میوه

ایده تغییر در ظاهر میوه

 

ایده تغییر در ظاهر میوه

ایده تغییر در ظاهر میوه

 

برای نحوه تولید محصول هم عکس زیر منتشر شده و روش کار به این صورت امده است که در مرحله رشد آن را درون یک قاب چوبی سبک قرار داده اند تا به شکل آن در آید.

 

 

ایده تغییر در ظاهر میوه

ایده تغییر در ظاهر میوه