نوشته‌ها

تبلیغات خلاقانه آئودی

تبلیغات خلاقانه آئودی

 

تصور کنید که در بحبوحه یک تصادف اتومبیل صورتتان به ایربگ چسبیده می شود و از زاویه کوچکی به زندگی بعد از مرگ نگاهی می اندازید. در این صورت مقصد شما کجاست؟ بهشت یا جهنم.

تبلیغات خلاقانه آئودی

 

به هر حال، دو آگهی تبلیغاتی چاپی از آئودی شرح می دهد که فناوری امنیتی خودرو چگونه مرگ شما را عقب خواهد انداخت و شانسی دوباره برای زندگی کردن به شما می دهد.

تبلیغات خلاقانه آئودی