نوشته‌ها

طرح تاکسی

بررسی چند طرح ناب در زمینه تاکسی-خدمت

/
می خواهیم چند نمونه طرح و ایده خلاقانه را برای تاکسی و خدمات آن ارائه…