نوشته‌ها

همکاری

ایده باران شیراز در حال افتتاح است

ایده بارانی های عزیز سلام

در حال صحبت با جناب اقای مجتبی نیک نام از شهر شیراز هستیم تا به زودی گروه ایده باران شیراز به ادرسshiraz.ideabaran.ir تاسیس شود.

 

به این ترتیب اعضای شهر شیراز میتوانند در جلسات شهر خود حاضر شوند.و با تشکیل گروه های اجرایی مقدمات اجرای ایده ها فراهم شود.