نوشته‌ها

اکواریوم

کیوسک تلفن اکواریومی در فرانسه!

مطلبی در مورد کیوسک تلفنی اکواریومی در ژاپن منتشر کرده بودم که گروهی از دانشجویان هنر ان را طراحی کرده بودند.در این مطلب نمونه مشابه این اکواریوم در فرانسه معرفی شده است.

گاه چنین سازه های خلاقانه و ساده حتی میتواند به یک جاذبه برای گردشگران ان کشور تبدیل شود که در سفر خود این اکواریوم را هم ببینند و با ان عکس بگیرند.

پس شما هم روی طرحهای ساده متمرکز شوید و سعی کنید موارد مشابه برای اجرا در کشور عزیزمان پیدا کنید.

Aquarium Telephone Booth in France 2

Aquarium Telephone Booth in France 3

Aquarium Telephone Booth in France 4

Aquarium Telephone Booth in France 5