نوشته‌ها

استخر

ابتکاری برای یک استخر:شنا در استخری خالی!

/
در هر زمینه ای بایدبه دنبال خلاقیت و نواوری بود.هیچ محدودیتی د…