نوشته‌ها

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

در خانه های بیشتر ما نوار های ویدیویی و کاست قدیمی یافت میشود. این در حالی است که حتی ممکن است دستگاه پخش آن ها را در اختیار نداشته باشیم. چنانچه از این نوار های قدیمی استفاده نمیکنید میتوانید با کمی خلاقیت از آن ها در ساخت وسایل منزل استفاده کنید.

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی