نوشته‌ها

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

ایده استفاده از کاست و نوار ویدیوی قدیمی

/
در خانه های بیشتر ما نوار های ویدیویی و کاست قدیمی یافت میشود. این …