نوشته‌ها

ایده احداث مجموعه سواركاری

طرح احداث مجموعه سواركاری

در این مطلب می خواهیم به ایده احداث مجموعه سواركاری بپردازیم، سوارکاری از ورزشهایی است که در چند دهه اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است. با این وجود سواركاری سابق های طولانی داشته و م یتوان آن را از کهنترین ورزشها به شمار آورد. این ورزش امروزه نه تنها به عنوان یک رقابت سالم و مفید، بلکه به عنوان سرگرمی و به منظور گذراندن اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته است و با این که نسبت به بسیاری از ورزشها پرهزینه به نظر میرسد، هر ساله تعداد بیشتری طرفدار به سوی خود جلب میکند. سوارکاری، ورزش هنر و روشهایی است که به سوار شدن و هدایت کردن اسب مربوط میشود. ویژگی این ورزش این است که انسان و مرکب را متحد میسازد.

ایده احداث مجموعه سواركاری

موارد كاربرد و وضعیت و مشتریان:

شاخه های مختلف سوارکاری:
سوارکاری شاخه های متعددی دارد که به طور کلی در هفت دسته قرار می گیرند:
•مسابقات اسب دوانی
•مسابقات یورتمه
•مسابقات تاخت
•درساژ (حرکات نمایشی اس بهای تربیت شده)
•مسابقات پرش
•مسابقات استقامت
• چوگان که قدیمیترین ورزش گروهی ایرانیان می باشد.

امكانات تفصیلی
•پیست كورس اسب دوانی و ارابه سواری
•مانژ اصلی سواركاری
•دو مانژ تمرین سواركاری
•اصطبلهای نگ هداری اسب
•مركز معاینه و درمان دا مپزشكی
•انبار نگهداری لوازم اسب سواری
•مانژ چمن اسب دوانی
•مركز اجاره اسب
•دو زمین بدمینتون داخل مجموعه
•دو زمین تنیس داخل مجموعه
•پارك بازی كودكان
•رستوران سنتی
•غرفه های خدماتی
•آلاچیق های مدرن و مجهز
•پاركینگ مجموعه

اشتغال زايي (نفر) :32 نفر

متراژ زمین :16000 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت :8000 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه : 4 سال