Slide background

شما هم به جریان خلاق ایده بارانی ملحق شوید

بلاک

بسته ایده های بلاک چین

فرصتی ویژه برای راه اندازی استارت آپ نوآورانه

بسته ایده های توریسم و گردشگری

فرصتی ویژه برای کارآفرینی در زمینه گردشگری

استارت آپ

ایده استارت آپ بی نظیر در زمینه بازرگانی

ایده ای عالی برای اولین بار در ایران

ایده استارت آپ

فرصتی برای راه اندازی یک استارت آپ بین المللی

طرحی با بازار گسترده

ایده استارت آپ

ایده استارت آپ جدید و کاربردی

ایده استارت آپ جدید و کاربردی برای حل کردن مشکلی در تهران

ایده استارت آپ

ایده استارت آپ جدید به سبک اسنپ

ایده ای بسیار عالی به سبک اسنپ برای راه اندازی در ایران