شبکات اجتماعی

پروژه ادپرینگ

طرحی برای تسهیل پروسه تبلیغات در شبکات اجتماعی و درآمدزایی از این طریق

چه می شود اگر شرایطی ایجاد کنیم که افراد از شبکات اجتماعی خود درآمد کسب نمایند؟
طرح اینترنت اشیا

همکاری در پروژه بیکن

طرحی در حوزه اینترنت اشیا که برای اولین بار در ایران اجرایی میشود این طرح از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است. که بخش نرم افزاری آن در اختیار کاربران قرار گرفته و خدماتی نوین در بستر اینترنت ارائه می دهد.