Slide background

شما هم به جریان خلاق ایده بارانی ملحق شوید

ایده استارت آپ

فرصتی برای راه اندازی یک استارت آپ بین المللی

طرحی با بازار گسترده

استارت آپ

ایده استارت آپ بی نظیر در زمینه بازرگانی

ایده ای عالی برای اولین بار در ایران

ایده استارت آپ

ایده استارت آپ جدید و کاربردی

ایده استارت آپ جدید و کاربردی برای حل کردن مشکلی در تهران

ایده استارت آپ

ایده استارت آپ جدید به سبک اسنپ

ایده ای بسیار عالی به سبک اسنپ برای راه اندازی در ایران

ایده تبلیغات

طرح استارت آپ تبلیغاتی

این طرح در بستر اینترنت است و به نوعی بیس و پایه تبلیغات در ایران خواهد بود

شبکات اجتماعی

پروژه ادپرینگ

طرحی برای تسهیل پروسه تبلیغات در شبکات اجتماعی و درآمدزایی از این طریق

چه می شود اگر شرایطی ایجاد کنیم که افراد از شبکات اجتماعی خود درآمد کسب نمایند؟