مطالب عمومی استارت‌آپ ها

اسارت اپ ها

نکات طلایی برای موفقیت استارت اپ ها و کسب وکارهای جدید

/
امار و ارقام نشان میدهد که درصد بسیار زیادی از استارت اپ ها در ساله…
استارت آپ ویکند

استارت آپ Weekend

/
استارت آپ Weekend وضعیت اقتصادی آمریکا که به هم ریخت، شرکت ها و …