در این بخش مباحث و مطالب مربوط به هدف گذاری مطرح میشود.

کوه یخ و شکست استارات آپ
, ,

درس هایی از کشتی تایتانیک برای استارات آپ ها

/
بعید است نشنیده باشید که اگر تایتانیک در سال 1912 در آن کوه یخ گرفتا…
برنامه ریزی هفتگی
,

چگونه در یک هفته خود را برای رسیدن به هدف مان آماده کنیم؟

/
با برنامه ریزی هفتگی زیر می توانید در هر روز برنامه های مفیدی …