راهنمایی های عملی برای هدف گذاری

ترفندهای بازاریابی
,

چند ترفند بازاریابی از زبان افراد موفق

/
1. جیمز ماهون: کشف خواسته های مردم مشتری دائم شما را متعجب می کنند اما…