گفت و گو با صاحبان کسب وکارها

رابرت کیوساکی

خواندنی کسب و کار:گفتگو با رابرت کیوساکی

/
خواندنی کسب و کار:گفتگو با رابرت کیوساکی رابرت کیوساکی را می توان یکی از نوابغ دنیای…