مباحث و اموزشهایی در رابطه با مهارت های مالی.

سرمایه گذاری در شرکت

چند نکته برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا

/
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا (استارتاپ‌ها) هم سودهای مالی دارد و هم عواید شخصی. شخ…
سرمایه گذاری
,

اصول سرمایه گذاری استراتژیک در عدم اطمینان و ریسک

/
سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه به اندازه کافی پیچیدگی دارد …