در این قسمت میتوانید ایده های خود را برای فروش قرار دهید.

فروش ایده
,

خرید ایده و طرح تولیدی مواد غذایی یا صنعتی و غیره

/
گروه ایده باران ایده ها و طرحهای تولیدی مواد غذایی و صنعتی و ... شما را…
فروش ایده