طرح اینترنت اشیا

پروژه بیکن چیست؟

طرحی در حوزه اینترنت اشیا که برای اولین بار در ایران اجرایی میشود این طرح از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است. که بخش نرم افزاری آن در اختیار کاربران قرار گرفته و خدماتی نوین در بستر اینترنت ارائه می دهد.

پروژه بیکن بسیار عمومی بوده و در اکثر حوزه ها می تواند وارد شود.

برای مثال:

هتل داری

رستوران ها

موزه ها

معابر

فروشگاه ها

و…

امتیازات و مزایای طرح بیکن: